Just another WordPress site

Yêu cầu về nước trồng cây thuỷ sinh

Nước là một trong 5 yếu tố quan trong nhất để cây thuỷ sinh phát triển tốt. Vì vậy, yêu cầu về nước trồng cây thuỷ sinh cần chuẩn bị cẩn thận và theo dõi nước thật kỹ trong quá trình trồng cây thuỷ sinh. Thực ra, điều này cũng không quá khó khăn và cũng không tốn nhiều thời gian chỉ cần bạn đam mê và một chút kiên nhẫn.

Nội dung trong bài viết

  • Chất lượng nước phù hợp trồng cây thuỷ sinh
  • Chăm sóc nước khi trồng cây thuỷ sinh

Chất lượng nước phù hợp trồng cây thuỷ sinh

Hầu hết các cây thủy sinh hoạt động tốt nhất ở độ pH từ 6,5 đến 7,8. Độ GH (general hardness) từ 50 ppm đến 100 ppm và độ kiềm từ 3 ° đến 8 ° dKH (54ppm – 140 ppm). Nitrat nên dưới 10 ppm và phốt phát dưới 0,5 ppm để ngăn tảo phát triển trên lá cây thuỷ sinh. Nhiệt độ nước phải từ 26 o C đến 29 o C.

Yêu cầu về nước trồng cây thuỷ sinh
Yêu cầu về nước trồng cây thuỷ sinh

Chăm sóc nước khi trồng cây thuỷ sinh

Thay 10% nước hàng tuần hoặc 25% hai tuần một lần. Sử dụng Reef Carbon hoặc Nhựa hấp phụ hữu cơ trong bộ lọc nước. Các chất ô nhiễm hữu cơ làm phai màu nước và giảm sự lan toả của ánh sáng vào nước. Sử dụng thẩm thấu ngược hoặc nước khử ion có bổ sung Aqueon® Freshwater Renewal, nếu nước máy của bạn không phù hợp để sử dụng cho cây thủy sinh.


Cây thuỷ sinh có rất nhiều loại. Hơn nữa, thường hồ thuỷ sinh sẽ có thể các loại cá, tôm khác. Vì vậy, khi thực sự đã chọn cho mình những dòng thuỷ sinh yêu thích cùng loại cá nuôi kèm. Khi đó bạn nên tìm hiểu cụ thể về nước trồng cây thuỷ sinh và cá của bạn. Chúc bạn có một hồ thuỷ sinh như ý.