Just another WordPress site

Vĩnh Long tiêm phòng vacxin cho đàn gia súc đạt tỉ lệ 64%


Ngành chức năng Vĩnh Long khuyến cáo người chăn nuôi thực hiên tuân thủ các biện pháp an toàn sinh học để phòng bệnh cho vật nuôi. Ảnh: Minh Đảm.

Ngành chức năng Vĩnh Long khuyến cáo người chăn nuôi thực hiên tuân thủ các biện pháp an toàn sinh học để phòng bệnh cho vật nuôi. Ảnh: Minh Đảm.

Theo ông Lê Thanh Tùng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thuỷ sản tỉnh Vĩnh Long cho biết: Qua công tác tiêm phòng đợt 1 năm 2022, đến nay Chi cục đã tiêm phòng khoảng 7.200 liều lở mồm long móng trên heo, 9.000 liều tai xanh trên heo, 11.200 liều lở mồm long móng trên trâu, bò, 6.200 liều viêm da nổi cục trên bò, 15.100 liều dại chó, đạt 64,0% kế hoạch đợt 1.

Đối với công tác tiêm phòng vacxin cúm gia cầm, ngành chức năng tỉnh cũng đã tiêm khoảng 384.000 con gà và 1,2 triệu con vịt (đạt 46,5% kế hoạch đợt 1). Ngoài ra, các trại, hộ chăn nuôi tự tiêm phòng cúm gia cầm được khoảng 870.000 con gà, 12.000 con vịt.

Ông Lê Thanh Tùng khuyến cáo, hiện dịch bệnh vẫn đang xuất hiện âm ỉ cho nên tiêm phòng vacxin vẫn là giải pháp chủ động nhất. Nhiều loại vacxin đã và đang được tỉnh chủ động cung cấp miễn phí cho người dân nên ngoài việc đảm bảo chăn nuôi an toàn sinh học, bà con cần tuân thủ nghiêm khuyến cáo, quy trình của ngành thú y về tiêm phòng cho đàn vật nuôi.