Just another WordPress site

Tuyên Quang: 8 con trâu bị chết do giá rét


Việc phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi là vấn đề cấp thiết trong đợt rét đậm, rét hại kéo dài ở Tuyên Quang. Ảnh: Đào Thanh.

Việc phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi là vấn đề cấp thiết trong đợt rét đậm, rét hại kéo dài ở Tuyên Quang. Ảnh: Đào Thanh.

8 con trâu bị chết do giá rét tập trung tại các xã của huyện Na Hang, trong đó xã Sinh Long có 2 con, xã Hồng Thái 4 con, xã Thượng Nông 1 con và xã Sơn Phú 1 con.

Đợt giá rét lần này tại tỉnh Tuyên Quang cũng khiến 6,9ha lúa gieo xạ tại xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương bị chết; mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày khiến 92,9ha tại các xã Trường Sinh, Quyết Thắng, Cấp Tiến, Vĩnh Lợi, Vân Sơn của huyện Sơn Dương bị ngập úng.

Trước tình hình cây trồng, vật nuôi bị thiệt hại do giá rét gây ra, UBND tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo ngành NN-PTNT phối hợp với các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn bà con nông dân các biện pháp phòng chống đói, rét cho cây trồng vật nuôi, hạn chế thấp nhất những thiệt hại đáng tiếc do thiên tai gây ra.