Just another WordPress site

Trà Vinh công bố hết dịch tả heo Châu Phi


Theo Sở NN-PTNT tỉnh Trà Vinh, hiện có 28/28 xã, thị trấn là vùng dịch của địa phương đủ điều kiện công bố hết dịch tả heo Châu Phi. Ảnh: Minh Đảm.

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Trà Vinh, hiện có 28/28 xã, thị trấn là vùng dịch của địa phương đủ điều kiện công bố hết dịch tả heo Châu Phi. Ảnh: Minh Đảm.

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Trà Vinh cho biết, địa phương này hiện đã công bố hết dịch tả heo Châu Phi tại 28/28 xã, thị trấn của 5 huyện gồm: Duyên Hải, Trà Cú, Cầu Ngang, Càng Long và Cầu Kè.

Trước đó, tính đến ngày 12/4, bệnh Dịch tả heo Châu Phi đã xuất hiện tại 156 hộ chăn nuôi tại 71 ấp, 28 xã của các địa phương trên. Số heo mắc và nghi mắc bệnh là 3.852 con trên tổng đàn 4.039 con. Ngành chức năng tỉnh Trà Vinh đã tiêu hủy 3.925 con, trọng lượng tiêu huỷ gần 238 tấn.

Ngành đã phối hợp chặt chẽ với địa phương để xử lý heo bệnh theo đúng quy định. Địa phương cũng đã cấp trên 5.800 lít thuốc sát trùng cho các địa phương để triển khia tiêu độc, khử trùng, chống dịch bệnh dịch tả heo Châu Phi tại vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp và vùng đệm được trên 125.000 hộ, diện tích chuồng trại gần 6 triệu m2.