Just another WordPress site

Thừa Thiên – Huế thành lập 8 trạm chăn nuôi và thú y


DB4

Lực lượng thú y cơ sở có vai trò quan trọng trong công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Ảnh: CĐ.

Theo Quyết định số 1969/QĐ-UBND về việc thành lập 8 trạm chăn nuôi và thú y các huyện, thị xã trực thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh (Sở NN-PTNT tỉnh Thừa Thiên – Huế), 8 trạm chăn nuôi và thú y mới thành lập gồm: Trạm Chăn nuôi và Thú y Thị xã Hương Trà; Trạm Chăn nuôi và Thú y Thị xã Hương Thủy; Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Phong Điền; Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Quảng Điền; Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Phú Vang; Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Phú Lộc; Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Nam Đông; Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện A Lưới.

Theo quyết định trên, trạm chăn nuôi và thú y các huyện, thị xã trực thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y; thực hiện các chức năng, nhiệm vụ chuyên ngành chăn nuôi và thú y trên địa bàn các huyện, thị xã theo quy định của pháp luật. Trạm chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp và toàn diện của Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

Trạm chăn nuôi và thú y các huyện, thị xã có trụ sở làm việc đặt tại địa bàn các huyện, thị xã và có tài khoản và con dấu riêng để giao dịch và hoạt động theo quy định của pháp luật.

DB7

Việc khôi phục các trạm chăn nuôi và thú các huyện, thị xã sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh từ cơ sở. Ảnh: CĐ.

Trước đó, vào tháng 10/2018, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã có quyết định thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thị xã: Hương Trà, Hương Thủy, Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc, Nam Đông, A Lưới trên cơ sở hợp nhất Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật và Trạm Khuyến nông – lâm – ngư các huyện, thị xã trên.

Sau khi hợp nhất Trạm Chăn nuôi và Thú y vào Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, đã nảy sinh nhiều bất cập như ngành thú y gặp khó khi thiếu chức năng quản lý nhà nước xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở. Trong khi đó, đây là lĩnh vực thường có những diễn biến đột xuất, đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.