Just another WordPress site

Thụ tinh nhân tạo cải thiện tầm vóc đàn gia súc lớn


Việc áp dụng thành công phương pháp thụ tinh nhân tạo giúp nâng cao thể trạng, tầm vóc đàn trâu, bò tại Tuyên Quang. Ảnh: Đào Thanh.

Việc áp dụng thành công phương pháp thụ tinh nhân tạo giúp nâng cao thể trạng, tầm vóc đàn trâu, bò tại Tuyên Quang. Ảnh: Đào Thanh.

Trong số đại gia súc được sinh ra từ phương pháp thụ tinh nhân tạo, có khoảng 4.000 con bê và trên 1.000 nghé.

Việc ứng dụng thành công phương pháp thụ tinh nhân tạo đã mở ra hướng mới trong việc phát triển nghề nuôi trâu, bò ở Tuyên quang.

Đặc biệt, thụ tinh nhân tạo giúp khắc phục tình trạng thiếu trâu, bò đực giống và suy thoái đàn trâu, bò đang diễn ra do cận huyết tại một số địa phương của tỉnh Tuyên Quang.

Trong những năm gần đây, tầm vóc thể trạng của đàn trâu, bò trên tỉnh Tuyên Quang đã được cải thiện rất rõ rệt có công rất lớn nhờ áp dụng thụ tinh nhân tạo. Qua đó, giúp nâng cao năng suất mở ra hướng đi mới trong xây dựng thương hiệu trâu, bò trên địa bàn xứ Tuyên.