Just another WordPress site

Thanh Hóa giao chỉ tiêu tiêm phòng vacxin gia súc, gia cầm năm 2022


Các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa phải đạt tỷ lệ tiêm phòng gia súc, gia cầm từ 70-90% trở lên. Ảnh: VD.

Các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa phải đạt tỷ lệ tiêm phòng gia súc, gia cầm từ 70-90% trở lên. Ảnh: VD.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa vừa ra thông báo cụ thể chỉ tiêu kế hoạch tiêm phòng vacxin gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Theo đó, các huyện, thị xã, thành phố được giao chỉ tiêu tiêm vacxin cho chó, mèo đạt 90% trở lên diện tiêm; trâu, bò đạt 90% trở lên diện tiêm; lợn đạt 70% diện tiêm trở lên và gia cầm đạt 90% trở lên.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chỉ tiêu được giao để chỉ đạo, triển khai thực hiện. Chi cục Chăn nuôi và Thú y hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện công tác tiêm phòng trên địa bàn tỉnh.

Bài liên quan
Báo động chủng cúm gia cầm H5N1 lây lan mạnh

Để chủ động ngăn chặn bệnh cúm gia cầm phát sinh, lây lan, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa cũng đã có văn bản đề nghị các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, tập trung chỉ đạo các đơn vị và hộ chăn nuôi tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm đợt 1 năm 2022 xong trước ngày 15/3.

Những năm qua, tiêm phòng vắc xin gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa luôn đạt trên 90 % diện tiêm nên dịch bệnh cúm gia cầm đã được kiểm soát tốt, đặc biệt là cúm gia cầm A/H5N1.

Tuy nhiên, hiện nay tổng đàn gia cầm trên địa bàn tỉnh ta rất lớn (khoảng 23 triệu con), chủ yếu là chăn nuôi nhỏ lẻ (chiếm 87 %). Bệnh cúm gia cầm có nhiều chủng gây bệnh trên gia cầm, có thể lây sang người như A/H5N1, A/H5N6, A/H7N9, A/H5N8… và lây lan qua nhiều con đường như vận chuyển gia cầm, di cư của chim hoang dã, đặc biệt là một số chủng lưu hành trên đàn thủy cầm với tỷ lệ rất cao khi gặp điều kiện thuận lợi sẽ bùng phát.

Trong thời gian trước, trong, sau Tết Nguyên đán hoạt động vật chuyển, kinh doanh, giết mổ gia cầm tăng mạnh để phục vụ nhu cầu thực phẩm của Nhân dân; nhất là hoạt động vận chuyển con giống gia cầm tăng mạnh ở thời điểm sau Tết để tái đàn chu kỳ chăn nuôi mới đầu năm.

Vì vậy trong thời gian tới, nguy cơ dịch cúm gia cầm bùng phát là rất cao. Để chủ động ngăn chặn bệnh cúm gia cầm phát sinh, lây lan, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, tập trung chỉ đạo để đạt được mục tiêu hoàn thành tiêm vắc xin gia cầm xong trước ngày 15/3.