Just another WordPress site
Browsing Tag

Mật độ nuôi lươn không bùn

các trại cá giống uy tín ở tiền giang

tiền giang được coi là vựa cá của nước ta. nhờ thiên nhiên phú cho điều kiện khí hậu thuận lợi cùng hệ thống sông ngòi, ao rạch cùng kỹ thuật nuôi cá hiện đại nên khu vực này có rất nhiều vùng chăn nuôi thủy hải sản. đây cũ