Just another WordPress site
Browsing Tag

Kỹ thuật nuôi lươn trong bể lót bạt

gà đẻ trứng non: nguyên nhân và cách chữa trị

những quả trứng gà đẻ ra chỉ có một lớp màng lụa mềm bên ngoài, không có vỏ cứng thì được gọi là trứng non. trứng này hoàn toàn không đạt yêu cầu, không thể cung cấp ra ngoài thị trường và khiến bà con thiệt hại kinh tế rất nhiều. vậy tại…