Just another WordPress site
Browsing Tag

Cách làm chuồng nuôi gà thả vườn

Bệnh nấm da lông ở bò

bệnh nấm da lông ở bò có tên khoa học là bovine dermic mycosis, dermatophytiosis. bệnh này xuất hiện ở gia xúc khắp nơi trên thế giới và thường gặp ở bỏ sữa hay bò nuôi tập trung. <!--

Bệnh giun đũa bê nghé

bệnh giun đũa bê nghé (do toxocara vitulorum) đã được phát hiện ở bê nghé nội, nghé của giống trâu sữa murrah và bê của các giống bò sữa nhập nội <