Just another WordPress site

Tác hại của đất chua đến canh tác ngô lai

Mời bạn đọc theo dõi bài viết để nắm được cách khắc phục tác hại của đất chua đến canh tác ngô lai.

Nội dung trong bài viết

Ảnh hưởng nhiều đến sự hấp thụ dinh dưỡng của cây trồng đặc biệt là giống ngô lai và có thể gây ra hiện tượng thiếu dinh dưỡng cho cây mặc dù đã được bón phân đầy đủ. Do đó, ta cần phải thử nghiệm đất thường xuyên để xác định độ pH và kiểm tra hàm lượng lân và kali trong đất. Việc thử nghiệm đạm Nitrate trong phẫu diện đất sẽ cung cấp những thông tin xác thực để hướng dẫn việc bón đạm cho những vùng mà đạm Nitrate chuyển từ mùa này sang mùa khác. Trong vùng ẩm ướt thì việc thử nghiệm đạm Nitrate sẽ kém chính xác hơn là thử nghiệm đối với pH, lân và kali.

Đất phèn
Đất phèn

Ngoài các hiện tượng thiếu chất dinh dưỡng chúng ta cần lưu ý đến biểu hiện bên ngoài của cánh đồng và những nét khác biệt rõ rệt giữa những vùng có vấn đề với những vùng cây sinh trưởng bình thường. Khi nhận thấy có sự khác biệt đó ta hãy nhổ vài cây của 2 vùng rồi quan sát kỹ rễ cây, chỉ dọc thân cây để nhận xét, đồng thời xem xét sự phát triển của bắp, chú ý đến vấn đề sâu bệnh. Chúng ta hãy nhận xét các triệu chứng và tình trạng ngoài đồng, địa điểm ngoài đồng sau đó ghi chép lại (ngày, tháng lấy mẫu). Sự ghi chép đó là những tài liệu rất quý cho việc hoạch định cho vụ sau.


Chúng ta học cách để nhận định sự thiếu dinh dưỡng và những vấn đề liên quan đến sinh trưởng của cây là những phần quan trọng trong việc chăm sóc cây ngô. Bón phân đúng trên cơ sở của việc thử nghiệm đất kết hợp với thực tiễn chăm sóc đúng đắn chính là chìa khóa để đạt được năng suất sản lượng cao và có hiệu quả kinh tế.