Just another WordPress site

Quy trình sản xuất cây đậu tương

Mời bạn đọc theo dõi bài viết sau để nắm được quy trình sản xuất cây đậu tương, trong đó bao gồm các giai đoạn như chọn giống, làm đất, thu hoạch…

Nội dung trong bài viết

 • Chọn giống đậu tương
 • Thời vụ gieo trồng đậu tương
 • Chọn đất phù hợp cho đậu tương
 • Mật độ trồng đậu tương
 • Các loại phân bón cho đậu tương
 • Phòng trừ sâu bệnh đậu tương
  • Vụ xuân, hè thu
  • Vụ đông
 • Bón bổ sung
 • Thu hoạch đậu tương

Chọn giống đậu tương

Tùy theo điều kiện của từng vùng, từng mùa vụ mà chọn giống cho thích hợp với địa phương mình, ở những nơi trồng tăng thêm 1 vụ 3 (vụ đông), nên chọn giống có thời gian sinh trưởng từ 85 – 100 ngày như các giống DT84, DT90, AK02 lấy ở những cây giống phát triển tốt, sạch sâu bệnh, vỏ hạt sáng theo tỷ lệ 50 – 60kg/ha.

Thời vụ gieo trồng đậu tương

Vụ xuân gieo từ 10/2 – 10/3. Vụ hè thu gieo từ 10/6 – 25/6. Vụ đông gieo từ 20/9 – 5/10.

Chọn đất phù hợp cho đậu tương

Nên chọn đất cát pha, đất thịt nhẹ và vừa, dễ thoát nước (pH = 6-7).

Mật độ trồng đậu tương

– Gieo khoảng cách hàng cách hàng 40 cm.

– Cây cách cây từ 8 – 10cm.

– Gieo 2 hạt/1 hốc.

Các loại phân bón cho đậu tương

(Cho 1ha gieo trồng).

6 – 7 tấn. 400 – 500kg. 50 – 60kg.

50 – 60kg. 500kg.

Phân chuồng: 6 – 7 tấn.

Lân: 400 – 500 kg.

Urê: 50 – 60 kg.

Kali: 50 – 60 kg.


Vôi bột: 500 kg.

Cách bón:

+ Bón lót: Bón lót toàn bộ phân chuồng, lân, vôi; 1/2 lượng urê, 1/3 lượng kali.

+ Bón thúc đợt 1: Khi cây có 3 – 4 lá bón nốt số urê còn lại kết hợp vun nhẹ gốc, tỉa định cây.

+ Bón thúc đợt 2: Trước khi cây ra hoa bón nốt số kali còn lại kết hợp vun xới gốc.

Sau mỗi đợt mưa chú ý nhổ cỏ xới nhẹ quanh gốc.

– Bấm ngọn: Lúc 5 lá thật, áp dụng cho vụ hè để tăng số cành và đốt cho quả.

Cây đậu tương
Cây đậu tương

Phòng trừ sâu bệnh đậu tương

Vụ xuân, hè thu

– Giai đoạn cây con ra hoa, phun wofatox 0,1 – 0,2% để trừ sâu cuốn lá, sâu khoang, rệp từ 1 – 2 lần hoặc hỗn hợp 0,1 batsa + 0,1% dipterex trừ bọ xít khi mật độ sâu tới ngưỡng thiệt hại.

– Giai đoạn hình thành quả phun định kỳ wofatox 0,1 – 0,2% trừ sâu đục quả.

Vụ đông

– Giai đoạn 2 lá đơn (lá sò) 5 – 7 ngày sau khi gieo phải phun bắt buộc bằng Bi58 hoặc Monitơ (Filitox) 0,1% để diệt dòi đục thân và nõn, khi mật độ ruồi trưởng thành cao phải phun kép sau đó 5 – 7 ngày.

– Giai đoạn cây con đến khi ra hoa, quả phun wofatox 0,2% trừ sâu cuôn lá, rệp sâu khoang, sâu đục quả.

Bón bổ sung

Bón bổ sung phân qua lá bằng phun kích thích sinh trưởng + vi lượng với các chê phẩm diệp lục tố + Cao sân linh (Trung Quốc) hoặc vilado theo quy trình hướng dẫn riêng. Biện pháp này sẽ tăng năng suất 10 – 20%, cải thiệt chất lượng hạt.

Thu hoạch đậu tương

Khi 2/3 số quả già chuyển sang màu nâu sẫm, cây thu hoạch về dựng đứng thêm 2 – 3 ngày, phơi nắng đập lấy hạt đợt đầu làm giống. Hạt để giống phải phơi trên nong, nia, lá cót, không được phơi trực tiếp lên sàn xi măng, gạch.