Just another WordPress site

Phát sinh thêm 13 ổ dịch tả lợn Châu Phi


Tiêu hủy lợn mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi tại xã Vân Trình, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: K.T.

Tiêu hủy lợn mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi tại xã Vân Trình, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: K.T.

Theo Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Cao Bằng, trong tháng 9, dịch tả lợn Châu Phi tiếp tục phát sinh thêm 13 ổ dịch mới tại các xã: Xuân Trường, Hưng Đạo (Bảo Lạc); Thái Học (Bảo Lâm); Đức Hồng, Quang Trung, Chí Viễn (Trùng Khánh); Ngọc Động, Bế Văn Đàn (Quảng Hòa); Lê Lợi, Canh Tân (Thạch An); Thắng Lợi (Hạ Lang); Yên Sơn, Ngọc Đào (Hà Quảng) và mắc rải rác tại các địa phương.

Tổng số lợn mắc bệnh và buộc tiêu hủy là 2.601 con lợn các loại (466 con lợn nái và 2.135 con lợn thịt) với trọng lượng 137.554 kg. So với tháng trước, số lợn mắc bệnh và buộc tiêu hủy tăng 441 con với trọng lượng lợn tiêu hủy tăng 23.840 kg.

Tính từ đầu năm đến hết tháng 9/2021, dịch tả lợn Châu Phi đã làm mắc và buộc tiêu hủy 7.985 con lợn các loại của 1.542 hộ chăn nuôi/353 thôn, xóm/101 xã, phường, thị trấn/10 huyện, thành phố tại Cao Bằng với tổng trọng lượng tiêu hủy là 405.809 kg. Hiện nay, trên toàn tỉnh Cao Bằng có 58/110 xã, phường, thị trấn đã qua 21 ngày không có ca bệnh mới phát sinh; còn 52 xã, thị trấn chưa qua 21 ngày.