Just another WordPress site

Những lưu ý trong tháng tổng vệ sinh, sát trùng


Vệ sinh, sát trùng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Vệ sinh, sát trùng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Thực hiện chỉ đạo của Sở NN-PTNT đó, Chi cục Chăn nuôi, thú y và thủy sản Bắc Ninh lưu ý, khi tiến hành vệ sinh, sát trùng, người thực hiện việc vệ sinh, sát trùng phải sử dụng bảo hộ phù hợp.

Hóa chất sát trùng ít độc hại đối với người và vật nuôi, phù hợp với đối tượng sử dụng và nằm trong Danh mục Thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam.

Sử dụng theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất và cơ quan chuyên môn. Làm sạch bằng biện pháp cơ học trước khi tiến hành sát trùng bằng vôi bột, nước vôi, phun hóa chất sát trùng.

Đối với cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung, cần phát quang cây cỏ xung quanh chuồng trại chăn nuôi; quét dọn thu gom phân, rác, để, đốt hoặc chôn, khơi thông cống rãnh.

Phun hóa chất sát trùng toàn bộ ổ dịch cũ, khu vực chuồng nuôi, khu vực xung quanh có nguy cơ cao, mỗi tuần một lần. Vệ sinh, sát trùng các phương tiện dùng vận chuyển gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm, thức ăn,… trước khi ra, vào cơ sở chăn nuôi.

Đối với chăn nuôi hộ gia đình, quét dọn sạch sẽ khu vực chuồng nuôi nhốt gia súc, gia cầm. Thu gom phân, rác, chất độn chuồng để, đốt hoặc chôn. Phun sát trùng toàn bộ ổ dịch cũ, khu vực nuôi nhốt gia súc, gia cầm và khu vực xung quanh mỗi tuần một lần. Vệ sinh sạch sẽ phương tiện, dụng cụ vận chuyển sau mỗi lần vận chuyển.

Các cơ sở ấp nở gia cầm, thủy cầm, tiến hành phát quang cây cỏ xung quanh và quét dọn sạch sẽ toàn bộ khu vực lò ấp, đường ra, vào cơ sở ấp nở; thu gom tiêu hủy vỏ trứng sau khi ấp nở. Phun sát trùng hàng ngày toàn bộ diện tích khu ấp trứng, đường ra, vào cơ sở ấp trứng, các phương tiện vận chuyển thức ăn, trứng giống và gia cầm mới nở.

Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, phát quang cây cỏ xung quanh cơ sở, nhà xưởng, khơi thông cống rãnh. Vệ sinh, sát trùng toàn bộ khu vực nhốt gia súc, gia cầm sau khi đưa gia súc, gia cầm đi giết mổ. Nơi giết mổ phải được vệ sinh, sát trùng sau mỗi ca sản xuất. Phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật phải được vệ sinh, sát trùng trước khi ra khỏi cơ sở giết mổ.

Đối với chợ buôn bán gia súc, gia cầm sống, tiến hành qét dọn và phun thuốc sát trùng khu vực buôn bán động vật, sản phẩm động vật, khu giết mổ và các vật dụng liên quan cuối mỗi buổi chợ. Phương tiện, dụng cụ vận chuyển gia súc, gia cầm phải được phun sát trùng khi vào, ra khỏi chợ.

Những quầy bán thịt gia súc, gia cầm hàng ngày phải được vệ sinh sạch sẽ. Quét dọn và xử lý chất thải rắn trong chợ bằng các biện pháp chôn hoặc đốt. Nơi công cộng, đường làng, ngõ xóm, khu phố

Phát động toàn dân thường xuyên tham gia quét dọn tổng vệ sinh môi trường gia đình, nơi công cộng, sử dụng vôi bột hoặc dung dịch nước vôi 10% để khử trùng, tiêu độc môi trường, cống rãnh, đường làng, ngõ xóm.

Những trại chăn nuôi tập trung, cơ sở giết mổ động vật tập trung, cơ sở ấp trứng gia cầm tự lo vật tư, kinh phí, tổ chức thực hiện dưới sự giám sát của chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn thú y.

Các xã, phường, thị trấn phát động các Tổ chức đoàn thể và nhân dân tham gia quét dọn tổng vệ sinh môi trường nơi công cộng, đường làng, ngõ xóm, khu phố. Tổ chức các đội phun thuốc sát trùng các ổ dịch cũ, khu vực chăn nuôi hộ gia đình, chợ buôn bán động vật sống. Việc phun hoá chất sát trùng chỉ được thực hiện sau khi đã được vệ sinh cơ giới như: quét dọn, cọ, rửa sạch sẽ…

Ngoài việc sử dụng hoá chất sát trùng, các địa phương, cơ sở, hộ chăn nuôi cần thường xuyên sử dụng vôi bột hoặc dung dịch nước vôi 10% để sát trùng, môi trường, cống rãnh, đường làng, ngõ xóm, ổ dịch cũ, khu vực chuồng nuôi, khu vực xung quanh có nguy cơ cao.