Just another WordPress site

Nhiều dự án chăn nuôi ở Quảng Trị gặp vướng mắc

Đến nay, Quảng Trị đã nhận được 13 hồ sơ đề xuất dự án chăn nuôi công nghệ cao (8 dự án tại huyện Cam Lộ, 5 dự án tại huyện Đakrông) với tổng quy mô 29.900 heo nái/năm, 306.000 heo thịt/năm, 2.000 bò thịt/năm.

Tổng vốn đầu tư các dự án hơn 2.800 tỷ đồng, tổng diện tích đất dự kiến sử dụng hơn 560 ha. Các dự án đều thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh.

Một số dự án chăn nuôi lợn công nghệ cao tại Quảng Trị vẫn còn vướng mắc. Ảnh: TL.

Một số dự án chăn nuôi lợn công nghệ cao tại Quảng Trị vẫn còn vướng mắc. Ảnh: TL.

Quá trình thẩm định, các dự án cơ bản đáp ứng được các tiêu chí đầu tư theo quy định, nhưng vẫn còn gặp vướng mắc về vị trí đề xuất thực hiện các dự án chăn nuôi lợn công nghệ cao do chưa phù hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của các huyện. Một số khu đất chưa có quyết định phê duyệt phương án sử dụng đất của UBND tỉnh; quy mô diện tích hơi lớn, chưa đảm bảo hiệu quả sử dụng đất, cần phải điều chỉnh lại cho phù hợp…

Trong đó, dự án trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao tại huyện Vĩnh Linh dù đã được cấp chủ trương đầu tư nhưng vẫn chưa thực hiện được do diện tích được cấp vẫn thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải quản lý sử dụng, huyện chưa lập phương án sử dụng đất trình UBND tỉnh phê duyệt. Một số người dân lo ngại vấn đề về môi trường trong quá trình triển khai dự án…

UBND tỉnh Quảng Trị cho rằng, đây đều là các dự án nằm trong danh mục khuyến khích ưu tiên phát triển, đầu tư công nghệ cao tại tỉnh. Đồng thời, các nhà đầu tư đã có quá trình nghiên cứu, tìm hiểu và chứng tỏ năng lực đầu tư vào địa phương.

Với các vướng mắc liên quan đến đất đai, môi trường, UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị các huyện Đakrông, Cam Lộ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư thực hiện các bước tiếp theo một cách nhanh nhất, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh. Thống nhất điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện ở các huyện trên, trình HĐND huyện ra nghị quyết, đảm bảo tính hợp pháp, tuân thủ quy định của pháp luật…