Just another WordPress site

Mộc Châu quy hoạch chăn nuôi bò sữa tập trung quy mô lớn


Huyện Mộc Châu đang đẩy mạnh xây dựng các mô hình trang trại chăn nuôi quy mô lớn. Ảnh: Phạm Hiếu.

Huyện Mộc Châu đang đẩy mạnh xây dựng các mô hình trang trại chăn nuôi quy mô lớn. Ảnh: Phạm Hiếu.

Theo ông Trần Xuân Thành, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, trong nhiều năm nay, địa phương luôn dành sự quan tâm trong công tác xử lý chất thải trong chăn nuôi.

Ông Thành cho biết, hiện Mộc Châu đang đẩy mạnh xây dựng các mô hình trang trại chăn nuôi quy mô lớn. Các doanh nghiệp, đơn vị sẽ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đảm bảo hệ thống xử lý chất thải hoạt động một cách hiệu quả.

Ngoài ra, Mộc Châu hiện đang có khoảng 500 hộ chăn nuôi với quy mô nông hộ nằm rải rác trên địa bàn huyện. Những hộ chăn nuôi này không có điều kiện về hệ thống xử lý chất thải như các trang trại chăn nuôi lớn.

Quy hoạch của Luật Chăn nuôi đã đặt ra lộ trình đến năm 2025 cấm chăn nuôi trong khu dân cư. Huyện Mộc Châu đã triển khai các giải pháp quy hoạch chuồng trại chăn nuôi. Sắp tới, huyện sẽ chuyển các chuồng trại về thành khu trang trại quy mô lớn ở vị trí xa khu dân cư.

Bên cạnh đó, việc quy hoạch thành trang trại quy mô lớn cũng giúp việc đầu tư, quản lý hệ thống xử lý chất thải được thuận lợi, hiệu quả hơn, mục đích chính là đảm bảo vệ sinh môi trường.