Just another WordPress site

Lào Cai đồng ý chủ trương chuyển các Trạm thú y về Chi cục


Thú y viên xã Xuân Quang (huyện Bảo Thắng, Lào Cai) tiêm phòng cho đàn gia cầm. Ảnh: K.T.

Thú y viên xã Xuân Quang (huyện Bảo Thắng, Lào Cai) tiêm phòng cho đàn gia cầm. Ảnh: K.T.

Ngày 8/3/2022, Tỉnh uỷ Lào Cai đã có thông báo của Thường trực Tỉnh uỷ về chủ trương kiện toàn mô hình hoạt động của Trạm Thú y trực thuộc Chi cục Thuý y tỉnh.

Cụ thể, ngày 7/3/2022, Thường trực Tỉnh uỷ Lào Cai đã họp dưới sự chủ trì của ông Đặng Xuân Phong, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai.

Sau khi nghe và thảo luận nội dung Tờ trình số 247-TTr/BTCTU ngày 7/3/3022 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về công tác tổ chức cán bộ, Thường trực Tỉnh uỷ Lào Cai thống nhất kết luận: Đồng ý chủ trương để Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo, củng cố, kiện toàn mô hình hoạt động của Trạm Thú y theo phương án chuyển Trạm Thú y thuộc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp cấp huyện về trực thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y thuộc Sở NN-PTNT quản lý. Thời gian thực hiện trong quý 2/2022.

Trước đó, tháng 12/2016, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành quyết định hợp nhất các trạm: Chăn nuôi và thú y, trồng trọt và bảo vệ thực vật, khuyến nông để thành lập Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp.

Việc hợp nhất bước đầu đã thu được kết quả như tinh gọn được bộ máy nhà nước, giảm đầu mối, giảm số lượng lãnh đạo, giảm chi phí hoạt động.

Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động, công tác thú y gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc do đứt gãy hệ thống thú y. Do đó, việc kiện toàn, củng cố, tăng cường năng lực hệ thống quản lý chuyên ngành chăn nuôi, thú y các cấp là hết sức cần thiết.