Just another WordPress site

Hậu Giang duy trì đàn heo trên 250.000 con


Thực hiện Chiến lược phát triển <a href=chăn nuôi, tỉnh hậu Giang sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện cho hộ chăn nuôi theo phương thức truyền thống chuyển dần sang phương thức chăn nuôi trang trại, công nghiệp. Ảnh: Trung chánh.” width=”680″ height=”428″ data-img-mobile=”undefined” data-src=”https://i.ex-cdn.com/nongnghiep.vn/files/bao_in/2022/09/07/watermark_chan-nuoi-hau-giang-4-1806_20220829_597-165136.jpeg” class=”lazyload” />

Thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi, tỉnh hậu Giang sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện cho hộ chăn nuôi theo phương thức truyền thống chuyển dần sang phương thức chăn nuôi trang trại, công nghiệp. Ảnh: Trung Chánh.

Chăn nuôi an toàn sinh học

Ông Trần Chí Hùng, Giám đốc Sở NN-PTNT Hậu Giang cho biết, địa phương này vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, theo Quyết định số 1520/QĐ-TTg ngày 6/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, tập trung phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp, sản xuất hàng hóa chất lượng cao, an toàn và đẩy mạnh chăn nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi hữu cơ, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hình thành các mô hình chăn nuôi tiên tiến, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị để tăng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi, nhằm đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế của ngành chăn nuôi và cơ cấu ngành nông nghiệp. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho hộ chăn nuôi theo phương thức truyền thống chuyển dần sang phương thức chăn nuôi trang trại, công nghiệp. Ứng dụng khoa học công nghệ vào chăn nuôi, nâng cao giá trị ngành chế biến, phòng ngừa dịch bệnh.

Ngành nông nghiệp Hậu Giang ưu tiên thực hiện 4 dự án lớn cho phát triển chăn nuôi. Dự án xây dựng các vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh động vật trên cạn. Dự án phát triển và nâng cao chất lượng giống vật nuôi. Dự án nâng cao năng lực quản lý nhà nước ngành chăn nuôi, thú y. Dự án phát triển công nghiệp chăn nuôi, giết mổ, chế biến và thị trường sản phẩm chăn nuôi. Các dự án nói trên đều được triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030, với tổng kinh phí thực hiện trên 250,5 tỷ đồng, từ nguồn vốn chi thường xuyên, vốn đầu tư phát triển và của nhà đầu tư cho lĩnh vực chăn nuôi.

Để phát triển chăn nuôi bền vững, tỉnh Hậu Giang đã tập trung nguồn lực để nâng cao năng lực kiểm soát dịch bệnh, nhất là khống chế các dịch bệnh nguy hiểm ảnh hưởng đến đàn vật nuôi và những dịch bệnh có nguy cơ lây lan sang người.

Ông Trịnh Hùng Cường, Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Chăn nuôi, Thú y, Thủy sản tỉnh Hậu Giang cho biết, hiện đàn heo của tỉnh phát triển ổn định và tăng so với kế hoạch, đạt trên 143.000 con, trong đó riêng heo thịt là hơn 101.000 con. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt gần 3.000 tấn.

Trong những tháng đầu năm, ngành thú y đã tiêm phòng bệnh dịch tả heo được gần 69 ngàn con, lở mồm long móng tiêm được trên 23.000 con. Đồng thời, tiến hành công tác tiêu độc, khử trùng trong chăn nuôi, cán bộ thú y đã trực tiếp phun tiêu độc được gần 5,2 triệu m2 chuồng, trại, tổng số hóa chất đã sử dụng là 2.587 lít.

Giám sát các cơ sở chăn nuôi tự tiêu độc được trên 796.000m2 chuồng, trại. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Hậu Giang không xảy ra các dịch bệnh truyền nhiễm trên gia súc, gia cầm và thủy sản buộc phải công bố dịch.

Theo ông Cường, định hướng từ nay đến năm 2030, tỉnh sẽ phát triển và duy trì tổng đàn heo có mặt thường xuyên ở quy mô từ 250.000 con trở lên, trong đó đàn heo nái là 30.000 con, đàn heo được nuôi trang trại công nghiệp chiếm tới 40%. Tập trung phát triển chăn nuôi tập trung trang trại, từng bước hình thành các vùng khuyến khích chăn nuôi tập trung quy mô công nghiệp, đồng thời mở rộng hình thức chăn nuôi theo hướng hữu cơ, với các giống heo lai giữa giống cao sản.

 Khuyến khích phát triển công nghiệp sản xuất nguyên liệu, thức ăn bổ sung, nhất là công nghệ sinh học nhằm đáp ứng đủ các chế phẩm sinh học thay thế các kháng sinh, hóa chất dùng trong chăn nuôi. Tận thu và nâng cao giá trị dinh dưỡng các nguồn phụ phẩm nông nghiệp, công nghiệp trong tỉnh để phục vụ chăn nuôi, góp phần hạ giá thành chăn nuôi, bảo vệ môi trường.

Nhờ đó làm tốt công tác tiêm phòng và tiêu độc khử trùng chuồng trại, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh hậu Giang không xảy ra các dịch bệnh truyền nhiễm trên gia súc, gia cầm và thủy sản buộc phải công bố dịch. Ảnh: Trung Chánh.

Nhờ đó làm tốt công tác tiêm phòng và tiêu độc khử trùng chuồng trại, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh hậu Giang không xảy ra các dịch bệnh truyền nhiễm trên gia súc, gia cầm và thủy sản buộc phải công bố dịch. Ảnh: Trung Chánh.

Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển chăn nuôi

Theo người đứng đầu ngành nông nghiệp Hậu Giang, tổng kinh phí thực hiện kế hoạch phát triển chăn nuôi (đến năm 2030) là 268 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ trên 135 tỷ đồng, còn lại các tổ chức, cá nhân đầu tư.

Ông Trịnh Hùng Cường cho biết, khi đầu tư phát triển chăn nuôi vào Hậu Giang, doanh nghiệp sẽ được hưởng các chính sách khuyến khích đầu tư và nông nghiệp, nông thôn như: ưu tiên giao đất, cho thuê đất với chính sách ưu đãi đối với cơ sở sản xuất giống, cơ sở chăn nuôi trang trại tập trung, công nghiệp đủ điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học trong vùng phát triển chăn nuôi, cơ sở giết mổ tập trung, chế biến công nghiệp trong lĩnh vực chăn nuôi.

Chính sách tài chính và tín dụng, như ưu đãi, hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân   đầu tư vào lĩnh vực sản xuất giống vật nuôi, chăn nuôi và giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, chế biến bảo quản sản phẩm chăn nuôi… Đặc biệt là khuyến khích ưu đãi đầu tư vào khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh theo nghị quyết của HĐND tỉnh.

Bên cạnh đó, tỉnh Hậu Giang cũng đẩy mạnh chương trình khuyến nông chăn nuôi theo chuỗi khép kín, kinh tế tuần hoàn, đảm bảo người chăn nuôi có thể làm chủ được kỹ thuật để sản xuất sản phẩm chăn nuôi an toàn và hiệu quả. Chuyển giao quy trình, công nghệ chăn nuôi cho nông hộ, trang trại phù hợp với từng đối tượng vật nuôi. Đa dạng hóa các chương trình truyền thông nhằm từng bước thay đổi nhận thức và các thói quen không phù hợp trong chăn nuôi, giết mổ, chế biến và tiêu dùng sản phẩm chăn nuôi.

Triển khai việc xây dựng bản đồ dịch tễ, tích hợp vào bản đồ dịch tễ Quốc gia để kiểm soát các loại bệnh dịch nguy hiểm và dịch bệnh mới nổi, chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh. Thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP) đối với các cơ sở chăn nuôi. Đẩy mạnh tỷ lệ tiêm phòng bắt buộc và có biện pháp loại trừ các cá thể mang trùng đối với các bệnh nguy hiểm, tạo đàn gia súc, gia cầm sạch bệnh.

Bên cạnh phát triển đàn heo, tỉnh Hậu Giang tập trung phát triển chăn nuôi các loại gia súc khác và gia cầm. Đối với chăn nuôi gia cầm có mặt thường xuyên trên địa bàn tỉnh đạt trên 4,5 triệu con. Trong đó, đàn gà là 1,5 triệu con, đàn thủy cầm là 3 triệu con. Đàn trâu ổn định ở quy mô từ 2.000 con trở lên, trong đó khoảng 30% được chăn nuôi trang trại quy mô theo Nghị định số 13/2020/NĐ-CP. Đàn bò ổn định ở quy mô từ 5.500 con trở lên, trong đó khoảng 40% được chăn nuôi trang trại quy mô theo Nghị định số 13/2020/NĐ-CP. Đàn dê ổn định ở quy mô từ 4.000 con trở lên, trong đó khoảng 30% được chăn nuôi trang trại quy mô theo Nghị định số 13/2020/NĐ-CP.

Empty

Hậu Giang đẩy mạnh chương trình khuyến nông chăn nuôi theo chuỗi khép kín, kinh tế tuần hoàn, đảm bảo người chăn nuôi có thể làm chủ được kỹ thuật để sản xuất sản phẩm chăn nuôi an toàn và hiệu quả. Ảnh: Trung Chánh.

Phấn đấu từ nay đến năm 2045 sẽ phát triển chăn nuôi thành trở thành ngành sản xuất hàng hóa, từng bước đáp ứng nhu cầu thực phẩm cho người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Đa số các sản phẩm chăn nuôi chính, bao gồm: thịt và trứng được sản xuất trong các cơ sở chăn nuôi an toàn sinh học và thân thiện với môi trường, 90% sản phẩm thịt gia súc, gia cầm hàng hóa được cung cấp từ các cơ sở giết mổ tập trung công nghiệp. Trên 60% khối lượng sản phẩm chăn nuôi chính được qua sơ chế, chế biến công nghiệp, trong đó khoảng 20% được chế biến sâu.