Just another WordPress site

Doanh nghiệp lớn đầu tư chăn nuôi an toàn sinh học


Ngành chăn nuôi Nghệ An đạt được bước tiến khá toàn diện trong những năm gần đây. Ảnh: Việt Khánh.

Ngành chăn nuôi Nghệ An đạt được bước tiến khá toàn diện trong những năm gần đây. Ảnh: Việt Khánh.

Số đông chuyên gia đánh giá, ngành chăn nuôi Nghệ An đang chuyển dịch đúng hướng theo hướng giảm dần hình thức nhỏ lẻ, phân tán sang chăn nuôi trang trại tập trung.

Từng bước chuyển từ vùng đồng bằng, nơi có mật độ dân số cao lên khu vực miền núi, nơi mật độ dân số thấp lại có quỹ đất rộng, vừa đảm bảo phát triển kinh tế lại hạn chế nguy cơ tác động môi trường.

Kết quả mang lại cho thấy sự khác biệt, tốc độ tăng trưởng và giá trị sản xuất ngành chăn nuôi Nghệ An liên tục tăng qua các năm (năm 2021 đạt 5,76%), tỷ trọng chăn nuôi trong nông nghiệp thuần tăng khá (năm 2021 đạt 47,94%), qua đó đưa chăn nuôi trở thành ngành sản xuất chính trong cơ cấu toàn ngành nông nghiệp. 

Chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, chăn nuôi an toàn sinh học ngày càng được nhân rộng, nhiều trang trại quy mô lớn được hình thành, tạo ra sản phẩm hàng hóa có giá trị gia tăng cao. Điển hình như: Masan, CP. Việt Nam, Công ty TNHH Thành Đô, Công ty Darby CJ Genetics…