Just another WordPress site

Đầu tư trên 15,3 tỷ đồng khôi phục đàn heo giống

Ông Nguyễn Trường Đông, Phó Giám đốc Trung tâm Giống nông lâm ngư nghiệp Kiên Giang cho biết, đơn vị đang triển khai phương án tái sản xuất đàn heo giống cấp ông, bà tại Trại Giống nông nghiệp Hòn Đất, theo quyết định đã được UBND tỉnh phê duyệt. Tổng kinh phí thực hiện là 15,36 tỷ đồng, gồm vốn từ nguồn thu sản phẩm hoạt động sự nghiệp của đơn vị (trên 10,5 tỷ đồng), còn lại là vốn tạm ứng từ ngân sách tỉnh.

Việc đầu tư, tái sản xuất heo giống cấp ông, bà sẽ chủ động nguồn giống heo chất lượng cao tại chỗ cho tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Trung Chánh.

Việc đầu tư, tái sản xuất heo giống cấp ông, bà sẽ chủ động nguồn giống heo chất lượng cao tại chỗ cho tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Trung Chánh.

Theo đó, sẽ tổ chức cải tạo lại hệ thống chuồng nuôi hiện có thành chuồng lạnh kín và đầu tư đàn heo giống sinh sản có quy mô 180 con heo nái cơ bản cấp ông, bà (giống Yorkshire và Landrace), 10 con heo đực giống cấp ông bà (giống Yorkshire, Duroc và Landrace).

Hàng năm, sẽ cung ứng khoảng 1.500 – 2.500 con heo giống 60 ngày tuổi, trong đó đàn heo giống cấp bố, mẹ chiếm 30 – 40%, tương đương với khoảng 600 – 800 con/năm. Khai thác và cung ứng khoảng 3.500 – 5.000 liều tinh heo đực giống cấp ông, bà cho người chăn nuôi trong vùng để tổ chức phối giống cho đàn heo sinh sản của địa phương.

Ngoài ra, còn tổ chức xây dựng mô hình sản xuất giống an toàn sinh học, đặc biệt đối với bệnh dịch tả heo Châu Phi, là nơi chuyển giao con giống đảm bảo chất lượng và kỹ thuật cho người chăn nuôi heo, góp phần khôi phục đàn heo giống của tỉnh.