Just another WordPress site

Cục Thú y công nhận 2 vùng an toàn dịch bệnh Newcastle


Việc đảm bảo an toàn dịch bệnh cho đàn gia cầm là yếu tố quan trọng để phát triển bền vững. Ảnh: Hồng Thuỷ.

Việc đảm bảo an toàn dịch bệnh cho đàn gia cầm là yếu tố quan trọng để phát triển bền vững. Ảnh: Hồng Thuỷ.

Cúm gia cầm và Newcastle là 2 bệnh đặc biệt nguy hiểm trên gia cầm do tính chất lây lan nhanh, mạnh và có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Newcastle do virus gây ra, không có thuốc điều trị đặc hiệu và thường xảy ra chủ yếu tại nông hộ. Thực tế cho thấy, khi bệnh xảy ra hầu như cả đàn gà đều chết.

Việc được Cục Thú y công nhân là vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh Newcastle được xem là thành quả đáng ghi nhận cho sự nỗ lực của chính quyền địa phương trong quản lý hoạt động chăn nuôi và công tác kiểm soát dịch bệnh, tăng khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững.