Just another WordPress site

Chuyển đổi số không phải chiếc đũa thần


Ông Nguyễn Vũ Ninh, Thường trực Tổ Chuyển đổi số Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT) nhận định, chuyển đổi số không phải là chiếc 'đũa thần' đề giải quyết mọi vấn đề. Ảnh: Quang Dũng.

Ông Nguyễn Vũ Ninh, Thường trực Tổ Chuyển đổi số Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT) nhận định, chuyển đổi số không phải là chiếc “đũa thần” đề giải quyết mọi vấn đề. Ảnh: Quang Dũng.

Chuyển đổi số là chuyển đổi cách nghĩ, cách làm từ các phương thức truyền thống sang sử dụng công nghệ số và dữ liệu số. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn là được xác định là một trong những giải pháp có tính chất quyết định đến sự thành công của tái cơ cấu ngành nông nghiệp nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp minh bạch, trách nhiệm.

Theo nhận định của ông Nguyễn Vũ Ninh, Thường trực Tổ Chuyển đổi số Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT), chuyển đổi số không phải là chiếc “đũa thần” đề giải quyết mọi vấn đề. Tuy nhiên, chuyển đổi số sẽ đem lại cơ hội tiếp cận nhiều thông tin về khoa học, giá cả vật tư nông nghiệp, giá sản phẩm, thị trường đầu ra… nhanh, chính xác đến người sản xuất nông nghiệp, giúp người sản xuất nông nghiệp “thông minh hơn”.

Ông Ninh cho biết thêm, chuyển đổi số là một quá trình với khối lượng công việc rất lớn và cần sự tham gia đồng bộ của nhiều chủ thể và yếu tố. Trong thời gian vừa qua, nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ NN-PTNT, lãnh đạo Cục Chăn nuôi, một số cơ chế chính sách đã được tháo gỡ kịp thời để đẩy nhanh quá trình phát triển cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi số.

“Dù vậy, quá trình triển khai vẫn gặp nhiều khó khăn bởi người sản xuất nông nghiệp trình độ công nghệ thông tin còn hạn chế. Chuyển đổi số là vấn đề mới, các chủ thể từ cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, trang trại, nông hộ chăn nuôi mới bước đầu tiếp cận và hầu như chưa nhận thức được tầm quan trọng của chuyển số trong ngành. Điều quan trọng nữa là thiếu động lực để người dân, doanh nghiệp tham gia vào hệ thống”, ông Ninh chia sẻ.

Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ NN-PTNT năm 2022 đã lựa chọn một số lĩnh vực để ưu tiên thực hiện. Trong đó <a href=chăn nuôi và trồng trọt được coi là lĩnh vực tiên phong về chuyển đổi số.” width=”680″ height=”453″ data-src=”https://i.ex-cdn.com/nongnghiep.vn/files/content/2022/07/12/123-164616_471.jpg” class=”lazyload” />

Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ NN-PTNT năm 2022 đã lựa chọn một số lĩnh vực để ưu tiên thực hiện. Trong đó chăn nuôi và trồng trọt được coi là lĩnh vực tiên phong về chuyển đổi số.

Với mục tiêu triển triển khai chuyển đổi số nông nghiệp nhanh, đồng bộ và hiệu quả, Bộ NN-PTNT đã xây dựng Đề án chuyển đổi số của ngành Nông nghiệp giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030 với 3 trụ cột chính: Chính phủ số, kinh tế nông nghiệp số và nông thôn số, nông dân số.

Trong đó, cơ quan nhà nước đóng vai trò chỉ đạo, định hướng, quản lý và thúc đẩy, doanh nghiệp đóng vai trò tiên phong chủ lực, mỗi hợp tác xã và mỗi hộ nông dân là một doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số.

Theo Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến, kế hoạch chuyển đổi số của Bộ NN-PTNT năm 2022 đã lựa chọn một số lĩnh vực để ưu tiên thực hiện. Trong đó 2 lĩnh vực chăn nuôi và trồng trọt được coi là lĩnh vực tiên phong về chuyển đổi số.

Trọng tâm trong công tác chuyển đổi số của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn hiện nay là: Xây dựng Đề án chuyển đổi số ngành nông nghiệp, nông thôn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu nền tảng ngành nông nghiệp, nông thôn.

Trong đó, việc triển khai xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu nền tảng ngành nông nghiệp, nông thôn làm cơ sở để chuyển đổi số các hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh nông nghiệp nhằm góp phần chuyển dịch từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp.

Nền tảng này sẽ được triển khai theo định hướng quản lý tập trung, kết nối chia sẻ với các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành, kết nối với các hệ thống thông tin, các sàn thương mại điện tử.

Về khía cạnh công nghệ, ông Nguyễn Tất Thắng, Trưởng  Ban Chuyển đổi số Tài Nguyên Môi trường và Nông nghiệp, Tập đoàn VNPT đưa ra nhận định, khi cơ sở dữ liệu được cập nhật liên tục thì cơ quan quản lý sẽ thực hiện tốt công tác lập kế hoạch và đặc biệt là quy hoạch.

Lúc đó các cơ quan, doanh nghiệp có thể đưa ra được những chiến lược tốt, dựa trên các sở cứ khoa học với dữ liệu đầy đủ để tổ chức sản xuất trên quy mô lớn. Vì vậy, cơ sở dữ liệu ngành chăn nuôi nói riêng và ngành nông nghiệp nói chung có thể góp phần không nhỏ trong việc giải quyết vấn đề sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, tự phát.