Just another WordPress site

Bệnh sảy thai do campylobacter

Chọn giống gà, vịt phải phù hợp với mục đích sản xuất, nếu nuôi lấy thịt phải chọn mua đúng giống gà vịt hướng thịt. Nếu nuôi lấy trứng thì phải chọn nuôi đúng giống gà, vịt hướng trứng.

Nội dung trong bài viết

Gà, vịt con lúc mới nở được chọn riêng, phân thành 3 loại: I, II và III.

Những con gà, vịt khoẻ mạnh gọi là gà vịt loại I phải đạt các tiêu chuẩn như sau:

Có khối lượng bằng 63-65% khối lượng của trứng lúc bắt đầu đưa vào ấp.

Lông bông và mịn.

Chân bóng, cứng và thẳng.

Mắt sáng, tròn và linh hoạt.

Mỏ chấc, thẳng và khít.

Rốn kín, khô, vụng thon và gọn.

Hậu môn khô.

Những con yếu hơn gọi là loại II:


Lông ướt và bẩn.

Chân khô, khoèo hoặc cong.

Đứng không vững.

Mắt lờ mờ

Mỏ vẹo

Dáng yếu ớt, chậm chạp, hay nằm.

Rốn hở, bụng nặng.

Hậu môn dính phân

Gà, vịt con loại III là những con còn lại. Việc phân loại khác nhau nhằm định ra chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng thích hợp.