Just another WordPress site

100% thôn, xã ở Bắc Ninh thực hiện tháng tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng


100% các thôn, khu phố thuộc 126 xã, phường, thị trấn của 08 huyện, thành phố đã triển khai thực hiện, huy động được hơn 83.000 lượt người tham gia tổng vệ sinh môi trường. Ảnh: NH.

100% các thôn, khu phố thuộc 126 xã, phường, thị trấn của 08 huyện, thành phố đã triển khai thực hiện, huy động được hơn 83.000 lượt người tham gia tổng vệ sinh môi trường. Ảnh: NH.

Ngay sau khi nhận được kế hoạch của Sở NNN-PTNT, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Bắc Ninh đã phối hợp với UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng nội dung, thời gian đã đề ra.

Theo đó, từ ngày 15/3-15/4/2022, 100% các thôn, khu phố thuộc 126 xã, phường, thị trấn của 08 huyện, thành phố đã triển khai thực hiện, huy động được hơn 83.000 lượt người tham gia tổng vệ sinh môi trường, thu dọn được hàng trăm tấn rác thải đốt, ủ và chôn huỷ.

Toàn tỉnh đã sử dụng hơn 20.000 lít hóa chất. Trong đó hóa chất do Chi cục cấp 15.472 lít; người dân tự mua 5.054 lít và 1.051 tấn vôi bột; UBND các xã, phường, thị trấn mua, cấp phát hơn 800 tấn.

Kế hoạch cũng đã thực hiện khử trùng, tiêu độc được trên 46 triệu m2 chuồng trại chăn nuôi, cơ sở ấp nở, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, nơi công cộng, đường làng, ngõ xóm, khu phố, nơi có ổ dịch cũ,…  

Nhờ tổ chức các đoàn thể tuyên truyền, vận động hiệu quả, kịp thời nên táng vệ sinh, tiêu độc, khủ trùng có được sự tham gia đông đảo của cán bộ, hội viên và quần chúng nhân dân. Do đó, công tác triển khai tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần hạn chế, ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh động vật phát sinh, lây lan gây thiệt hại kinh tế cho người chăn nuôi và ngân sách nhà nước, đồng thời bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường sinh thái.

Trong thời gian tới, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Bắc Ninh sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh, Sở NN-PTNT chỉ đạo, đôn đốc các địa phương tăng cường công tác quản lý chăn nuôi, giám sát dịch bệnh kết hợp với công tác vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường chăn nuôi và Bắc Ninh xác định đây là nhiệm vụ cần phải thực hiện thường xuyên, liên tục mới đem lại hiệu quả cao.