Trồng hoa – cây cảnh trong gia đình

Đặc điểm chung và các kỹ thuật áp dụng khi trồng và chăm sóc cây cảnh.

C.ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ CÁC KỸ THUẬT ÁP DỤNG KHI TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY CẢNH:
Author: Nông Dân Date: Sep 23, 2014

Đặc tính thực vật học và yêu cầu ngoại cảnh của cây cảnh (P2)

II. Điều kiện ngoại cảnh đối với cây cảnh: Khi xem xét điều kiện ngoại cảnh (hay
Author: Nông Dân Date: Sep 23, 2014

Đặc tính thực vật học và yêu cầu ngoại cảnh của cây cảnh

B. ĐẶC TÍNH THỰC VẬT HỌC VÀ YÊU CẦU NGOẠI CẢNH CỦA CÂY CẢNH: Đặc tính
Author: Nông Dân Date: Sep 22, 2014

Giới thiệu chung về cây cảnh

Khái quát chung: Cây cảnh là một sinh vật sống đông thời lại là một tác
Author: Nông Dân Date: Sep 22, 2014