Đặc điểm chung và các kỹ thuật áp dụng khi trồng và chăm sóc cây cảnh (P2)

Tiến hành rạch và lột vỏ của phần định tạo hốc, bọng bằng dao. Dùng giấy
Author: Nông Dân Date: Mar 16, 2015

Đặc điểm chung và các kỹ thuật áp dụng khi trồng và chăm sóc cây cảnh.

C.ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ CÁC KỸ THUẬT ÁP DỤNG KHI TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY CẢNH:
Author: Nông Dân Date: Sep 23, 2014

Đặc tính thực vật học và yêu cầu ngoại cảnh của cây cảnh (P2)

II. Điều kiện ngoại cảnh đối với cây cảnh: Khi xem xét điều kiện ngoại cảnh (hay
Author: Nông Dân Date: Sep 23, 2014

Đặc tính thực vật học và yêu cầu ngoại cảnh của cây cảnh

B. ĐẶC TÍNH THỰC VẬT HỌC VÀ YÊU CẦU NGOẠI CẢNH CỦA CÂY CẢNH: Đặc tính
Author: Nông Dân Date: Sep 22, 2014

Giới thiệu chung về cây cảnh

Khái quát chung: Cây cảnh là một sinh vật sống đông thời lại là một tác
Author: Nông Dân Date: Sep 22, 2014

Sự đa dạng và phong phú của tôm

Tôm trong tiếng Việt là phần lớn các loài động vật giáp xác trong bộ Decapoda,
Author: Nông Dân Date: Sep 20, 2014